July 22, 2010

การดำเนินไปของกรรมและอวิชา เราได้เวียนว่ายในโลกแห่งความทุกข์นี้ โดยเรามีเพียงทางเดียวที่จะหยุดการเวียนว่ายนี้
Geshe Tenzin Zopa