June 30, 2009

ประวัติพระอาจารย์เทนซิน โซปา


ประวัติพระอาจารย์เทนซิน โซปา

พระอาจารย์เทนซิน โซปา เกิดในปี 1975 ในหุบเขาชุม ทางแถบเทือกเขาหิมาลัยของประเทศเนปาล เมื่ออายุได้ 2 ปี ท่านได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับพุทธปรัชญา อรรถกถา พิธีกรรม พระสูตร และคัมภีร์ตันตระ จากท่านลามะกอนชก ลามะชั้นสูงผู้เป็นที่เคารพรักใคร่ของชาวพุทธในทิเบตและเนปาล ผู้ซึ่งได้มรณภาพไปแล้ว

ปี 1984 ท่านเทนซิน โซปา ได้เข้ารับการอุปสมบท ณ วัดโกปัน เมื่ออายุ 9 ปี จากนั้นท่านก็เริ่มศึกษาภาษาทิเบต ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาเนปาล ศิลปะ ระบำลามะ พิธีกรรม การถวายบูชา ฯลฯ ท่านเริ่มศึกษาพุทธปรัชญาในปี 1986 และได้เป็นผู้ติดตามพระอาจารย์ลามะกอนชก ทั้งยังออกบำเพ็ญถือสันโดษ ณ ถ้ำในหุบเขาชุมเป็นเวลา 6 เดือน

ปี 1990 ท่านเทนซิน โซปา เข้าศึกษาในในสังฆวิทยาลัยเซรา เจ ในเมืองมายซอร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ระหว่างนั้นได้ร่วมติดตามพระอาจารย์ลามะกอนชกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ยุโรป อินเดียและแคว้นต่างๆ ทางแถบเทือกเขาหิมาลัย เพื่อเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า และช่วยเหลือผู้คนซึ่งประสบความทุกข์ยาก และในปี 2007 ท่านได้สำเร็จการศึกษาในระดับ “เกเช” (เทียบเท่าระดับปริญญาเอก)

นอกจากความรู้อันกว้างขวาง ความชำนาญ และประสบการณ์ในการสอนพระธรรมและให้คำแนะนำปรึกษาด้านพุทธศาสนาแล้ว ความเชี่ยวชาญของท่านด้านการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อขอคำชี้แนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเอื้อประโยชน์แก่ผู้คนมากมายที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย ท่านสามารถพูดภาษาอังกฤษ ทิเบต เนปาล ฮินดี ได้อย่างคล่องแคล่ว และพูดภาษาจีนกลางได้เล็กน้อย ปัจจุบัน พระอาจารย์เทนซิน โซปา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการของสำนักสงฆ์ และสำนักชีหลายแห่งในหุบเขาชุม ท่านยังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลท่านตุลกู เทนซิน พุนซก รินโปเช ผู้เป็นองค์จุติใหม่ของพระอาจารย์ลามะกอนชกองค์ก่อนอีกด้วย และยังได้รับแต่งตั้งเป็นพระอาจารย์ประจำศูนย์อนุรักษ์พุทธศาสนามหายานแห่งโลซาง ดรักปรา เซ็นเตอร์ (LDC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย


*หมายเหตุ- ข้อความข้างต้นคัดลอกมาจาก http://www.wofs.co.th

June 29, 2009

Good morning in Dharma......


แรงบันดาลในการสร้างบล็อคนี้ขึ้นมานั้นเกิดจาก การสนทนาอันมีค่ายิ่งระหว่างท่านเกอเช เทนซิน โซปา กับเราระหว่างที่ท่านได้เดินทางมาเผยแผ่ธรรมมะในประเทศไทย....ถือเป็นช่วงเวลาอันแสนวิเศษที่ได้ติดตามและได้รับคำสั่งสอนจากท่านเกอเช เทนซิน โซปา พระอาจารย์ผู้ประเสริฐ ตลอด 4 วัน ธรรมะของท่านเกอเช เทนซิน โซปา เป็นธรรมมะที่เข้าใจง่าย สนุกและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ท่านได้สำเร็จการศึกษาระดับ เกอเช (เทียบเท่าปริญญาเอก)

ในระหว่างการบรรยายธรรมะของท่าน เกชาลา (แปลว่า พระอาจารย์) นั้น ท่านได้บรรยายธรรมมะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งท่านได้พูดกับเราว่า คนไทยโดยส่วนใหญ่นั้น ยังมีปัญหาด้านการสื่อสารในภาษาอังกฤษอยู่มาก ซึ่งนั่นเองก็เป็นปัญหาในการศึกษาธรรมมะด้วย...

ท่านเกอเช ทินซิน โซปา ได้มีบล็อคส่วนตัวในการเผยแผ่ธรรมมะของท่าน
http://geshezopa.blogspot.com/ บล็อคนี้เป็นบล็อคที่ท่านได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแผ่ธรรมมะในทั่วโลก บล็อคนี้เป็นบล็อคที่ใด้รับความนิยมมากเพราะ มีทั้งธรรมมะ มนตรา พิธีการบูชาและอื่นๆ อีกมากที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น ดังนั้นท่านเกชาลาได้คุยกับเราว่าถ้ามีโอกาสท่านอยากจะให้คนไทยได้ศึกษาธรรมมะของท่านด้วย ดังนั้นเราก็เลยสร้างบล็อคนี้ขึ้นมาเพื่อสาขาของ http://geshezopa.blogspot.com/ ในเวอร์ชั่นภาษาไทย โดยจะมีการหยิบยกธรรมมะ และคำสั่งสอนของท่านมาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยเข้าใจได้ง่าย

คุณความดีในการเขียนบล็อคนี้ทั้งหมดของถวายเพื่อการจำเริญอายุแด่ท่าน เกอเช เทนซิน โซปา พระอาจารย์ผู้ประเสริฐ และเพื่อความปิติสุขแก่ทุกชีวิต

Tenzin Kasama S.