August 31, 2011

เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนธรรมมะ เราควรจะคำนึงถึง 3 สิ่งดังต่อไปนี้ การฟัง, การคิดใคร่ครวญและการนำคำสอนนั้นปฏิบัติเป็นกิจวัตร


Geshe Tenzin Zopa

August 16, 2011

Guru Rinpoche Tosg Offering by Geshe Tenzin Zopa.

นี่คือภาพพิธี Guru Rinpoche Tosg Offering โดยพระอาจารย์ผู้ประเสริฐของเรา Geshe Tenzin Zopa ณ. Bhussha Dharma elics Museum ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2011.

Tenzin Kasama.

Special Thanks and Credited to Buddha Dharma Relics Museum, Bangkok, Thailand.
อาตมาเชื่อว่า การเผชิญกับความขัดแย้ง ภัยทางธรรมชาติ โรคร้ายและปัญหาทางการเงิน เกิดขึ้นเพราะการสะสมของกรรมที่เกิดขึ้น โดยขาดศีลธรรม, ความโลภของมนุษย์และการกระทำที่เกิดขึ้น นอกจากการที่มนุษย์จะหันกลับมาปฎิบัติจริยวัตร 10 ประการ (ทศพิธราชธรรม)เหนือจากนั้นไม่ทางออกใดหรือการป้องกันไหนที่จะดีกว่านี้แล้ว


Geshe Tenzin Zopa

August 15, 2011

การวิตกกังวลไม่สามารถขจัดปัญหาไปได้! มันแค่ขจัดความสงบสุขในขณะปัจจุบันของเราเท่านั้น อาตมาเชื่อว่า ถ้าทุกคนบนโลกใบนี้ปฎิบัติตามศีล 8 ของมหายานแล้วละก็ ปัญหาทุกอย่างทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะสามารถถูกขจัดไปได้Geshe Tenzin Zopa** สำหรับศีลทั้ง 8 ข้อสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fpmt.org/prayers/8precepts.php

August 10, 2011

การฝึกจิตนั้นเป็นการช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น


Geshe Tenzin Zopa

August 02, 2011

DHARMA BOOK Corner.
Lam Rim Graduated Path to EnlightenmentFeaturing Lama Tsongkhapa’s “Foundation of All Good Qualities” & “Lam Rim Chenmo”


เขียนคำบรรยายโดย Geshe Tenzin Zopa


ความไม่รู้เป็นสิ่งที่อันตรายต่อชีวิต ... ลัมลิม คือ หนทางแห่งการรู้แจ้ง ลามะ ทงคาปะ เป็นผู้เขียนลัมลิมนี้ขึ้น โดยหนังสือเล่ม Geshe Tenzin Zopa นำมาเขียนคำอธิบายใหม่ โดยให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น ดังนั้นหากผู้ใดสนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถส่งอีเมล์มาขอได้ที่ kasama_see@hotmailcom ทางเราจะทำการจัดส่งให้
Kasama :)


จุดมุ่งหมายของการรู้แจ้งของเรา คือ การเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงGehse Tenzin Zopa
เมื่อเราได้รับการยกย่อง จงระวังอย่าถูกครอบงำด้วยความภาคภูมิใจนั้นGeshe Tenzin Zopa
ทุกสิ่งในชีวิตนั้นล้วนไม่จีรัง ถ้าบางอย่างกำลังไปได้สวย จงมีสติและความสุขกับมัน แต่ถ้ามันไม่ดีนัก ก็อย่าไปเสียใจเพราะมันมันไม่ใช่ที่สิ้นสุด จงเปลี่ยนจากเงื่อนไขที่ดีและไม่ดี ไปสู่การเรียนรู้ความไม่จีรังในวัฎสงสารนี้


Geshe Tenzin Zopa