March 10, 2010

มนุษย์นั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับความเห็นแก่ตัว แต่เรามักจะมองไม่เห็นความเห็นเเก่ตัวนั้น ทั้งๆที่สิ่งนั้นยังคงดำรงอยู่


Geshe Tenzin Zopa