June 29, 2009

Good morning in Dharma......


แรงบันดาลในการสร้างบล็อคนี้ขึ้นมานั้นเกิดจาก การสนทนาอันมีค่ายิ่งระหว่างท่านเกอเช เทนซิน โซปา กับเราระหว่างที่ท่านได้เดินทางมาเผยแผ่ธรรมมะในประเทศไทย....ถือเป็นช่วงเวลาอันแสนวิเศษที่ได้ติดตามและได้รับคำสั่งสอนจากท่านเกอเช เทนซิน โซปา พระอาจารย์ผู้ประเสริฐ ตลอด 4 วัน ธรรมะของท่านเกอเช เทนซิน โซปา เป็นธรรมมะที่เข้าใจง่าย สนุกและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ท่านได้สำเร็จการศึกษาระดับ เกอเช (เทียบเท่าปริญญาเอก)

ในระหว่างการบรรยายธรรมะของท่าน เกชาลา (แปลว่า พระอาจารย์) นั้น ท่านได้บรรยายธรรมมะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งท่านได้พูดกับเราว่า คนไทยโดยส่วนใหญ่นั้น ยังมีปัญหาด้านการสื่อสารในภาษาอังกฤษอยู่มาก ซึ่งนั่นเองก็เป็นปัญหาในการศึกษาธรรมมะด้วย...

ท่านเกอเช ทินซิน โซปา ได้มีบล็อคส่วนตัวในการเผยแผ่ธรรมมะของท่าน
http://geshezopa.blogspot.com/ บล็อคนี้เป็นบล็อคที่ท่านได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแผ่ธรรมมะในทั่วโลก บล็อคนี้เป็นบล็อคที่ใด้รับความนิยมมากเพราะ มีทั้งธรรมมะ มนตรา พิธีการบูชาและอื่นๆ อีกมากที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น ดังนั้นท่านเกชาลาได้คุยกับเราว่าถ้ามีโอกาสท่านอยากจะให้คนไทยได้ศึกษาธรรมมะของท่านด้วย ดังนั้นเราก็เลยสร้างบล็อคนี้ขึ้นมาเพื่อสาขาของ http://geshezopa.blogspot.com/ ในเวอร์ชั่นภาษาไทย โดยจะมีการหยิบยกธรรมมะ และคำสั่งสอนของท่านมาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยเข้าใจได้ง่าย

คุณความดีในการเขียนบล็อคนี้ทั้งหมดของถวายเพื่อการจำเริญอายุแด่ท่าน เกอเช เทนซิน โซปา พระอาจารย์ผู้ประเสริฐ และเพื่อความปิติสุขแก่ทุกชีวิต

Tenzin Kasama S.