November 23, 2011

ความบอบบางของธรรมชาติคือ ความว่างเปล่า เมื่อเราพูดกันถึงเรื่องของ "ศัตรู" เราควรพึงระลึกว่าคำนี้มันเป็นแค่การนิยามเท่านั้น ฉนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องของ "คนที่เรารัก" เราก็ควรจะพึงระลึกไว้ด้วยว่า มันก็เป็นเรื่องของการนิยามเท่านั้นเอง


Geshe Tenzin Zopa