February 27, 2011

เด็กๆ มักจะสร้างปัญหาให้กับเราอยู่ตลอดเวลา เราก็ควรที่จะให้อภัยแก่เขา แต่ถ้าเรารู้สึกผิดหวังหรือรักเขาน้อยลง นั่นก็เป็นเครื่องบอกเราว่า เราอาจจะยังฝึกปฎิบัติย่างไม่เพียงพอ

Geshe Tenzin Zopa