August 03, 2010

งานครบรอบวันเกิดพระอาจารย์ผู้ประเสริฐของพวกเรา Geshe Tenzin Zopa.

เนื่องจากวันที่ 16 กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเกชาลา ดังัน้นทางศูนย์ LDC จึงมีการจัดฉลองวันเกิดให้กับท่านเกชาลาในวันที่ 15 กรกฎาคม บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่นด้วยบรรยากาศอันเป็นมงคลยิ่ง

ทาง Siam Lamrim Dharma Gorup ของอวยพรให้ท่านเกชาลามีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งเฃแรงและขอให้ท่านประสบความสำเร็จในงานทุกชิ้น

ด้วยรักและเคารพอย่างสูง
Tenzin Kasama