August 24, 2009

ในความสัมพันธ์ของคนเรานั้น เรามักจะคิดว่าเราคงจะมีความสุข ถ้าเราได้พบกับใครสักคนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่จงอย่าลืมว่าในขณะเดียวกันนั้น เมื่อเราเริ่มความสัมพันธ์กับคนๆ หนึ่ง นั่นหมายความว่า ปัญหาและความผิดหวังก็เริ่มต้นด้วยเช่นกัน


Geshe Tenzin Zopa