July 03, 2009

ธรรมมะ

หากท่านถวายน้ำเป็นเครื่องบูชาแด่องค์จัมปาลาเพื่อเป้าหมายชีวิตซึ่งเจือปนไปด้วยเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว องค์ชัมบาลาก็ไม่ทรงอำนวยพรให้ท่านสมปรารถนาในทรัพย์ศฤงคารอย่างแน่แท้


Geshe Tenzin Zopa
แปลโดย Pongsak Promma